25 april, 2019

Är medlem

Du som medlem i föreningen har inflytande i föreningens beslut genom årsstämman. Föreningen äger fibernätet i ditt område som möjliggjort att medlemmarna fått fiber på landsbygden i ett tidigt skede. Fiber är en del av framtiden och den huvudsakliga informationsflödeskanalen. Genom att vara med i föreningen och kunna påverka ditt egna fibernät så har du genom din insats skapat en möjlighet att använda modern teknik men också möjliggjort en kollektiv valfrihet som föreningen kan använda för att konkurrensutsätta tjänsterna som ska levereras till dig som slutkund. Det innebär att du har ekonomisk fördel att vara med och äga ditt egna nät mot om du inte haft den möjligheten.

Föreningens stadgar finns tillgängliga här:

Ekonomi och mina kontaktuppgifter:
Hantering av fakturor och kundportal Västra Färgelanda Fiber har anlitat Fiberekonomi i Sverige AB för att hantera föreningens administration och fakturahantering.
Länk till portalen: online.fiberekonomi.se
Använd ditt användarnamn och lösenord
Användarnamn har skickats per brev till alla medlemmar

Fakturor:
Vill du betala dina fakturor via autogiro eller e-faktura så anmäl via portalen (krävs internetbank). Du kan alternativt anmäla med denna blankett som returneras till:
Västra Färgelanda Fiber
Uddevallavägen 6
458 32 Färgelanda
Autogiroanmälan

SMS-avisering:
Vid kända driftstörningar eller annan akut information går meddelande går ut via SMS till de medlemmar som har uppgivit korrekt mobilnummer till oss. Får ni inget SMS, maila ert mobilnummer till Christer Jansson via e-post: christer.jansson@lrf.se

E-post:
Om ni byter e-postadress var vänlig sänd ett mejl om det till Ingemar Lindhe via e-post: in.linde@telia.com

Dina personuppgifter:
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande regler i GDPR och Västra Färgelanda Fiber har därmed tagit fram ett informationsblad om vår behandling, se (dokument)