Faktura 3:e kvartalet

På grund av omläggning till nytt avtal med Telia kommer det ingen
faktura för 3:e kvartalet nu i början av juni.
Vi håller som bäst på att registrera nya avtal och korrigera ändringar.
Faktura för 3:e och 4:e kvartalet 2019 kommer samtidigt i höst.
De medlemmar som hade öppen fiber i början av året har redan betalt för 
2019.
För att spara kostnaden för brevfaktura överväg autogiro.
Sänd ett e-post till Ingemar Lindhe via in.linde@telia.com så ordnas blankett åt er.