Ny avtalsperiod

Fiberföreningens gruppavtal för tjänster i nätet går ut 2022-07-31 och vi har nu tecknat ett
nytt gruppavtal med tjänsteleverantören Telia, som börjar gälla fr.o.m. 2022-08-01. (OBS!
För dig som idag har öppen fiber och tecknat eget tjänsteavtal tar eget ansvar för sin egen
bindningstid och uppsägningstid.)

För er som har en e-postadress angiven har ni fått utskick om att digitalt välja vilka tjänster ni
vill ha i Fiberekonomis webbportal och på så sätt slipper vi att manuellt hantera och registrera
dessa. OBS! Har du inte tidigare varit inloggad behöver du gå via länken i mejlet om ”Skapa
ett användarkonto i Fiberekonomi”.

För er som inte har en e-postadress angiven har avtalen postats och administreras manuellt av
styrelsen.

Välj tjänst
Två avtal finns att välja på, Telia Triple Play eller öppen fiber. Välj ett av avtalen, signera
digitalt eller underteckna och lämna till oss i styrelsen.

Vi måste ha ditt val senast 2022-04-28 för att inte riskera att det blir störningar eller att din
anslutning slutar fungera när det gamla avtalet går ut.

Även om du vill ha ”Öppen fiber” och själv välja tjänster, vill vi veta ditt val. Alternativet vi
erbjuder är samma som vi erbjuder idag; Telia Triple Play.

För dig som har flera anslutningar behöver vi ha in ett avtal per anslutning.

Med vänliga hälsningar,
Västra Färgelanda Fiber Ek.Förening, Enarsrud 1, 458 91 Färgelanda
Christer Jansson, 073-822 10 30, christer.jansson@lrf.se
Ingemar Lindhe, 076-107 23 23, ingemar@lindhe.org 
Madelene Moselius, 070-318 09 46, madelene.moselius@gmail.com 
Josefine Blid, 076-006 99 14, j.blid88@gmail.com
Lars Johansson, 070-364 28 69, Lars.Johansson@lansstyrelsen.se
Per Olsson, 070-779 59 07, bannebo70@gmail.com