Medlem 100

Medlemmarna strömmar till i rask takt.  I dag blev Karin Ållefors i Ålnäs vår medlem nummer 100.

Karin är fyllda 94 år och ser behovet av att framtidssäkra sin fastighet med optisk fiberanslutning för telefon, bredband och TV. I söndags uppvaktade ordföranden Christer Jansson Karin Ållefors med en blomma.