Protokoll extra stämma

På extrastämman den 30 oktober kom 50 medlemmar och beslutade att anta styrelsens förslag till stadgeändring. Stadgarna måste anpassas till skattemyndigheternas krav på bland annat verksamhetsbeskrivningen.

Klicka nedan för protokollet

Extra stämma 2012-10-30

Ordinarie stämma kommer att hållas den 16 januari 2013.

Kallelse kommer per post och på hemsidan.