Föreningsstämma 2013

Den 16 januari hölls en välbesökt föreningsstämma på Folkhögskolan i Färgelanda. Stämman antog enhälligt styrelsen förslag till projektplan och igång sättning av projektet. Närmast följer nu arbetet med att teckna anslutningsavtal och markavtal med alla medlemmar som idag är 220 stycken. E-post och brev per post (till de som ännu inte har e-postadress) har sänts till alla berörda. Skicka in anslutningsavtalet snarast. Därefter kommer vi att kalla till möte för att gå igenom markavtalet och sträckningen av fiberkabeln på Er mark.