Nyheter Maj 2013

Länsstyrelsen beviljade Västra Färgelanda Fiber stöd för fiberprojektet i mars månad. Skylten på Arnes ladugård vittnar om detta.
I april gick vi ut med ett sista minuten brev till 200 fastighetsägare i vårt område. Responsen har varit god och medlemsantalet fortsätter att växa. Vi är nu över 250 medlemmar. Målet är 300 st. Tala med era grannar om att efter den 15 maj blir det dyrare att gå med i projektet.
Det finns fortfarande några markupplåtelseavtal som inte är inskickade till oss.

Upphandlingen av kanalisationstjänst och projektering har startat. Vår anbudsförfrågan ligger ute på upphandlingssidan www.opic.com. Här kan intresserade entreprenörer gå in och skriva ut underlaget. Eftersom detta är en offentlig upphandling enligt LOU är detta enda stället förfrågan finns tillgänglig.

Nästa upphandling som startar i maj 2013 är kommunikationsoperatör. Det vill säga det företag som kommer att hantera TV,Bredband och Telefonitjänster i nätet.