Nyheter 2 Maj 2013

Nu samförlägger vi fiberslang tillsammans med Vattenfall på sträckan Olsängen- Sandviken.

Terrängen är bitvis mycket svår med sten och berg som syns på bilden nedan.