Nu gräver vi i Sandviken

I dagarna har Vattenfall påbörjar förläggning av el kabel och fiberslang i Sandvikenområdet. Projekteringen av fibernätet pågår för fullt trots semestertider. Ansökan till Länsstyrelsens kulturenhet är inlämnad likaså har ansökan för vägpassager lämnats till Vägverket.

Så fort dessa ansökningar har beviljats börjar vi förläggningen av spridningsnätet och montage av första noden.