Kallelse medlems- och markägarmöte etapp 1 och 2

Idag 18 september har vi sänt kallelse per brev till medlemmar och markägare i vårt norra område Etapp 1 och 2.
Medlemmar i övriga områden kallas eftersom arbetet fortskrider.
Klicka på länken nedan för att läsa brevet.

Medlemsmöte Etapp 1 och 2