Fakturor

Nu när fler och fler blir inkopplade (online) börjar vi att fakturera inkopplingar och tjänster.

A   Efter den första fakturan kommer fakturering att ske kvartalsvis. (tillsvidare)

B   De medlemmar som inte skrivit anslutningsavtal har fått erbjudande om fortsatt
medlemskap, som kostar 100 kronor per år. Vill man inte vara medlem är det bara att
kasta avin. Övriga måste vara medlemmar.

C   Medlemsavgiften  för 2014 faktureras i samband med fakturan på installationen av
mediaomvandlaren.

D   Medlemmar som valt ”valfri tjänst” får faktura på installation och i fortsättningen faktura på service och underhållsavgift:

E   Medlemmar som valt ”trippel” faktureras första gången installation, service och
underhållsavgift samt trippeltjänsten.
I fortsättningen trippeltjänsten samt service och underhållsavgift.

Var vänlig ange kundnummer och fakturanummer vid betalning.
Fakturorna skickas per brev, men vi överväger utskick per e-post.