Avbrott

Vi vill påminna om att alltid begära utsättning vid grävarbete på era tomter eller där ni beräknar gräva djupare än 70 cm.
På så sätt undviker vi många fiberavbrott.
Att begära utsättning hos ledningskollen är gratis.