Dags för årsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMAPlats: Dalslands Folkhögskola, biblioteketTid: 31 maj 2022, kl.19,00. Ärenden Stämmans öppnande. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Val av två justeringspersoner. Godkännande av röstlängden Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositionav årets vinst Läs mer om Dags för årsstämma[…]

Avtal för underskrift

Ny avtalsperiod

Fiberföreningens gruppavtal för tjänster i nätet går ut 2022-07-31 och vi har nu tecknat ettnytt gruppavtal med tjänsteleverantören Telia, som börjar gälla fr.o.m. 2022-08-01. (OBS!För dig som idag har öppen fiber och tecknat eget tjänsteavtal tar eget ansvar för sin egenbindningstid och uppsägningstid.) För er som har en e-postadress angiven har ni fått utskick om Läs mer om Ny avtalsperiod[…]

Mindre driftstörning planerad till tisdagen den 27/10

Hej alla medlemmar! Tisdagen den 27/10 kommer Zitius att byta system för vårt nät vilket innebär att våra tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då de migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. I medföljande brev längre ner finns mer information för den som är Läs mer om Mindre driftstörning planerad till tisdagen den 27/10[…]

Erbjudande till er med öppen fiber

Hej!Till er med öppen fiber, nu finns det möjlighet att till ett förmånligt pris teckna avtal om Telia trippeltjänst. I augusti 2020 öppnas möjligheten att teckna nytt gruppavtal i vårt nät: TV, bredband 100/100 och telefoni för 249 kronor/månaden. Kostnaden för nätavgiften är densamma som tidigare. Anmälan senast 17 maj 2020. För mer information ring Läs mer om Erbjudande till er med öppen fiber[…]

Faktura 3:e kvartalet

Nu återupptar vi fakturering av fibertjänsterNovemberfakturan kommer att innehålla många rader på grund av uppehållet och strulet med kommunikationstjänsten. Styrelsen har förhandlat fram tre månaders kompensation av Triple play avgiften. Novemberfakturan innehåller följande rader:Medlemsavgift för 2019Återbetalning kapitalinsats 2019Triple play nov dec 2019Nätavgift aug-dec 2019 Nätavgift jan-mars 2020Triple play jan-mars 2020Har Du frågor om fakturorna ring Läs mer om Faktura 3:e kvartalet[…]