Faktura 1:a. kv. 2019

Nästa faktura som kommer i november visar alla kostnader inkl. moms.
Ändringen beror på att 98% av våra kunder är privatpersoner och  konsumentverket
rekommenderar pris inkl. moms i affärer med privatpersoner.
Det kommer självfallet att finnas en text i fakturan som visar momsbeloppets storlek.

 

Avbrott

Vi vill påminna om att alltid begära utsättning vid grävarbete på era tomter eller där ni beräknar gräva djupare än 70 cm.
På så sätt undviker vi många fiberavbrott.
Att begära utsättning hos ledningskollen är gratis.

Felsökning

Vid driftstörning kontrollera att det finns spänning till fiberomvandlaren (den vita boxen):
Lyser inte den gröna lampan är det stor sannolikhet att adaptern är trasig.
SK Dataservice i Färgelanda har adapter på lager. Finns även hos Kjell o Co i Uddevalla.

Sommar

Ska ni gräva i sommar glöm inte att kontakta Ledningskollen först.
Det kan bli dyrt att gräva en fiberledning.

Styrelsen önskar alla en skön och behaglig sommar.

Fortsatt telefoniproblem

Styrelsen har idag 12/6 träffat representanter för Qmarket och Riksnet  och diskuterat störningarna  på fibernätet och framfört krav på kompensation på grund av utebliven högkvalitativ tjänst. Enligt Qmarket/Riksnet beror störningarna på problem i Qmarkets eget nät. Det vill säga att vårt eget nät som inom någon månad ska besiktigas är utan fel. Qmarket/Riksnet tar problemen på stort allvar och representanter för företagsledningen avser att  träffa styrelsen om 3-4 veckor och presentera en åtgärdsplan och förslag till kompensation.

Problemen kommer troligtvis att kvarstå en tid och för att hantera felanmälningar utökar     Riksnet  kundtjänsten med flera personer.

So medlem ber vi dig att ALLTID FELANMÄLA driftstörningar. För att leverantören skall se och förstå omfattningen av problemen gäller det att ALLA MEDLEMMAR FELANMÄLER VARJE GÅNG ett fel uppträder.

Felanmälan görs antingen per telefon eller mail till:
0770-33 99 33.
support@riksnet.se

 

Telefoniproblem

 

Den senaste tiden har ett antal av våra medlemmar haft problem med Riksnets telefoni. Vi har givetvis tagit upp problemen med Quadracom och Riksnet och styrelsen kommer att ha ett möte med dom i veckan som kommer.
Som medlem ber vi dig att ALLTID FELANMÄLA driftstörningar. För att leverantören skall se och förstå omfattningen av problemen gäller det att ALLA MEDLEMMAR FELANMÄLER VARJE GÅNG. Då blir problemens hela omfattning tydligare för leverantören.

Felanmälan görs antingen per telefon eller mail till:
0770–33 99 33
support@riksnet.se

Eftersom telefonanmälan innebär lite telefonkö så kanske ett mail är att föredra. Då finns också din anmälan på pränt och du har möjlighet att beskriva problemet utförligt samt ange tid. Ett mail kan du dessutom skicka när som helst på dygnet. Var vänlig upprepa din felanmälan om problemet återkommer – felanmäl varje gång!

Vi uppmanar varje medlem att vara så specifik som möjligt med tidsangivelser och problembeskrivning. ANGE ALLTID NAMN OCH MEDLEMSNUMMER samt VÄSTRA FÄRGELANDA FIBER

Vi återkommer med information efter att Quadracom/Riksnet har rapporterat kring hur åtgärderna framskrider!

 

Fakturor

Nu när fler och fler blir inkopplade (online) börjar vi att fakturera inkopplingar och tjänster.

A   Efter den första fakturan kommer fakturering att ske kvartalsvis. (tillsvidare)

B   De medlemmar som inte skrivit anslutningsavtal har fått erbjudande om fortsatt
medlemskap, som kostar 100 kronor per år. Vill man inte vara medlem är det bara att
kasta avin. Övriga måste vara medlemmar.

C   Medlemsavgiften  för 2014 faktureras i samband med fakturan på installationen av
mediaomvandlaren.

D   Medlemmar som valt ”valfri tjänst” får faktura på installation och i fortsättningen faktura på service och underhållsavgift:

E   Medlemmar som valt ”trippel” faktureras första gången installation, service och
underhållsavgift samt trippeltjänsten.
I fortsättningen trippeltjänsten samt service och underhållsavgift.

Var vänlig ange kundnummer och fakturanummer vid betalning.
Fakturorna skickas per brev, men vi överväger utskick per e-post.