Dags för årsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMAPlats: Dalslands Folkhögskola, biblioteketTid: 31 maj 2022, kl.19,00. Ärenden Stämmans öppnande. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Val av två justeringspersoner. Godkännande av röstlängden Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositionav årets vinst Läs mer om Dags för årsstämma[…]

Avtal för underskrift

Ny avtalsperiod

Fiberföreningens gruppavtal för tjänster i nätet går ut 2022-07-31 och vi har nu tecknat ettnytt gruppavtal med tjänsteleverantören Telia, som börjar gälla fr.o.m. 2022-08-01. (OBS!För dig som idag har öppen fiber och tecknat eget tjänsteavtal tar eget ansvar för sin egenbindningstid och uppsägningstid.) För er som har en e-postadress angiven har ni fått utskick om Läs mer om Ny avtalsperiod[…]

Mindre driftstörning planerad till tisdagen den 27/10

Hej alla medlemmar! Tisdagen den 27/10 kommer Zitius att byta system för vårt nät vilket innebär att våra tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då de migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. I medföljande brev längre ner finns mer information för den som är Läs mer om Mindre driftstörning planerad till tisdagen den 27/10[…]

Information byte medieomvandlare

Information till medlemmar som ännu inte fått utbytt medieomvandlare (den fasta installationen/dosan i fastigheten). För att skynda på utbyte av medieomvandlare kan du själv ta kontakt med Bredbandsgruppen för att bestämma en tid: Epost(helst): fabian.johnsson@bbg.se Tel/sms: 0722-267613

Påminnelse utlämning av utrustning

Påminnelse om utlämning av utrustning på lördag 13 juli kl 10-13 i Centrumhuset. Vid förhinder ring snarast Madeleine, 070-3180946 Alla uppmanas att aktivera sin Telia anslutning så fort som möjligt under v 29 (start 15 juli.) För aktivering ring 90200 eller via länken www.telia.se/aktivera . Ska du portera telefonnummer rekommenderas att ringa 90200 eftersom flytten av Läs mer om Påminnelse utlämning av utrustning[…]

Informationsbrev till medlemmar

Det har nu blivit dags för utlämning av utrustning, dvs router och tv box med fjärrkontroll till dig som valt Telias grupperbjudande. Ni är alla välkomna:Lördagen den 13 Juli kl 10-13 i Centrumhuset (andra vån) FärgelandaMedtag körkort eller liknande id-handling så vi vet att vi lämnar ut utrustningen till rätt person, i brevet som skickats Läs mer om Informationsbrev till medlemmar[…]