Medlemsmöte 2

På medlemsmötet den 18 juni kom över 90 medlemmar och fiberintresserade personer.

Axplock från informationen.

Vi är nu 168 medlemmar. Verksamhetsområdet inkluderar nu Hillingsäter och västra delen av Ödeborgs socken. Inom området finns cirka 400 fastigheter. Vilket betyder att det finns en stor potential för fler medlemmar.

En första grov uppskattning av anslutningskostnaden pekar på en summa under 20000 kronor. Vi räknar med att länsstyrelsen beviljar stöd för vårt projekt 2013.

Första ordinarie föreningsstämma kommer att hållas under hösten 2012. Då väljs ordinarie styrelse samt beslutas om ett takpris per anslutning.

Informationsmöte 18 juni

Västra Färgelanda Fiber ek. förening

INBJUDER TILL

INFORMATIONSMÖTE

MÅNDAGEN DEN 18 JUNI

KLOCKAN 19.00

PÅ FOLKHÖGSKOLAN I FÄRGELANDA

Vi kommer att informera om vad som hänt i föreningen sedan i vintras och vi hoppas också kunna presentera en första prognos om vad anslutningskostnaden blir.Medverkar under kvällen gör projektören Ted Flink och Mikael Bengtsson Quadracom som berättar om det tjänsteutbud som de kan leverera inom telefon, data och TV.

Kom och ställ dina frågor om vad en bredbandsuppkoppling via fiber innebär!

Välkomna till ett viktigt möte!