25 april, 2019

Bli medlem

Som medlem i föreningen har du inflytande i föreningens beslut genom årsstämman.
Föreningen äger fibernätet i ditt område. Fiber är en del av framtiden och den huvudsakliga informationsflödeskanalen i nutid. Genom att vara med i föreningen och kunna påverka ditt egna fibernät så kan du genom din insats skapa en möjlighet att använda modern teknik men också möjliggöra en kollektiv valfrihet som föreningen kan använda för att konkurrensutsätta tjänsterna som ska levereras till dig som slutkund. Det innebär att du har ekonomisk fördel att vara med och äga ditt egna nät mot om du inte haft den möjligheten. 

Att ansöka om medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Färgelanda kommun väster om tätorten Färgelanda med omnejd.
Vårt område sträcker sig i väster ända till Bohusläns gräns, i söder till gränsen mot Torp
socken och i Ödeborgs socken väster om tätorten samt i norr till såväl Hede som Brasäter i Högsäter socken.
Som medlem i föreningen betalar man 100 kronor i insats och 100 kronor i årsavgift per
anslutning.(se medlemsansökan). Medlemskapet innebär inte att man i slutändan förbinder sig till att ansluta sin fastighet. Begär offert för anslutningskostnaden för fiber genom att kontakta ordföranden eller kassör, kontaktuppgifter finner du i fliken kontakt

Blankett för medlemsansökan finner du här:
Medlemsansökan

Avtalet skickas till:
Västra Färgelanda Fiber Ek. Förening
Ingemar Lindhe
Uddevallavägen 6
458 32 FÄRGELANDA