Nyheter

Senaste inläggen i kronologisk ordning

Förändring av Telefontjänsten för dig som har Telia trippelabonnemang

Telia kommer att lägga ner IP telefonin den 1 september. Telia kommer istället erbjuda telefoni via WiFi om du vill behålla ditt fasta telefonnummer. Läs mer nedan för ytterligare information. Om du har ett mobilabonnemang så erbjuder ofta operatören telefoni via WiFi vilket gör att det finns mottagning även när mobiltäckningen är dålig. Ring 020-20 Läs mer om Förändring av Telefontjänsten för dig som har Telia trippelabonnemang[…]

Dags för årsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMAPlats: Dalslands Folkhögskola, biblioteketTid: 31 maj 2022, kl.19,00. Ärenden Stämmans öppnande. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Val av två justeringspersoner. Godkännande av röstlängden Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om dispositionav årets vinst Läs mer om Dags för årsstämma[…]

Avtal för underskrift

Ny avtalsperiod

Fiberföreningens gruppavtal för tjänster i nätet går ut 2022-07-31 och vi har nu tecknat ettnytt gruppavtal med tjänsteleverantören Telia, som börjar gälla fr.o.m. 2022-08-01. (OBS!För dig som idag har öppen fiber och tecknat eget tjänsteavtal tar eget ansvar för sin egenbindningstid och uppsägningstid.) För er som har en e-postadress angiven har ni fått utskick om Läs mer om Ny avtalsperiod[…]

Mindre driftstörning planerad till tisdagen den 27/10

Hej alla medlemmar! Tisdagen den 27/10 kommer Zitius att byta system för vårt nät vilket innebär att våra tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då de migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. I medföljande brev längre ner finns mer information för den som är Läs mer om Mindre driftstörning planerad till tisdagen den 27/10[…]

Erbjudande till er med öppen fiber

Hej!Till er med öppen fiber, nu finns det möjlighet att till ett förmånligt pris teckna avtal om Telia trippeltjänst. I augusti 2020 öppnas möjligheten att teckna nytt gruppavtal i vårt nät: TV, bredband 100/100 och telefoni för 249 kronor/månaden. Kostnaden för nätavgiften är densamma som tidigare. Anmälan senast 17 maj 2020. För mer information ring Läs mer om Erbjudande till er med öppen fiber[…]