25 april, 2019

Tjänster

Tjänster

Nya tjänsteavtal kommer att presenteras under våren 2019! Det är viktigt att föreningens medlemmar inte är bundna i något tjänsteavtal som sträcker sig längre än juli 2019. Ni som har gruppanslutning idag behöver inte göra någonting. Ni som har fiber via öppna nätet får under våren 2019 möjlighet att välja gruppavtal (trippel) eller fortsätta med öppen fiber efter 1 augusti 2019.

Styrelsen sitter i förhandlingar med kommunikationsoperatörer då rådande avtalsperiod löper ut i månadsskiftet juli/augusti 2019. Styrelsen avser att kunna erbjuda medlemmarna prisvärd gruppanslutning i samband med den nya avtalsperioden.

Om medlemmen sitter bunden i ett avtal, som sträcker sig längre än 1 augusti 2019, med en tjänsteleverantör av bredband, TV och/eller telefoni via fiber så finns risken att tjänsten inte kan levereras efter den 1 augusti. Så styrelsen vill påminna medlemmarna om att inte binda sig för nytt avtal och se över avtalsperioden och därefter avvakta mer besked från oss efter att avtal tecknats med kommunikationsoperatören.

Vid flytt

Viktigt att tänka på vid flytt från fastigheten är:

Om du är ansluten till ett gruppavtal så har du en upplysningsskyldighet till köparen av fastigheten att avtalet föreligger. Vid fastighetsköpet följer tjänsteavtalet fastigheten och säljaren måste informera föreningen om överlåtelsen för att vi ska kunna godkänna den nya medlemmen samt för den fortsatta faktureringen.

Om du inte är ansluten till gruppavtal så har föreningen ingenting med dina tjänsteavtal att göra och frågor kring det hänvisas till din tjänsteleverantör. Säljaren av fastigheten behöver ändock informera föreningen om överlåtelsen.  

Överlåtelseavtal VFF no 7 REV 0 2013082

Avtalet skickas till:

Västra Färgelanda Fiber Ek. Förening
Ingemar Lindhe
Uddevallavägen 6
458 32 FÄRGELANDA