25 april, 2019

Tjänster

Tjänster

Föreningens medlemmar har antingen valt treårigt gruppavtal trippel (TV, internet och telefoni) från Telia eller öppet nät med valmöjlighet från plattformen Zmarket.

Vid flytt

Viktigt att tänka på vid flytt från fastigheten är:

Om du är ansluten till ett gruppavtal så har du en upplysningsskyldighet till köparen av fastigheten att avtalet föreligger. Vid fastighetsköpet följer tjänsteavtalet fastigheten och säljaren måste informera föreningen om överlåtelsen för att vi ska kunna godkänna den nya medlemmen samt för den fortsatta faktureringen.

Om du inte är ansluten till gruppavtal så har föreningen ingenting med dina tjänsteavtal att göra och frågor kring det hänvisas till din tjänsteleverantör. Säljaren av fastigheten behöver ändock informera föreningen om överlåtelsen.  

Överlåtelseavtal VFF no 7 REV 0 2013082

Avtalet skickas till:

Västra Färgelanda Fiber Ek. Förening
Ingemar Lindhe
Uddevallavägen 6
458 32 FÄRGELANDA