Sagemcom router

Det har kommit till vår kännedom att några upplever försämrad funktion med den nya Sagemcomroutern som vi fått av Telia jämfört med tidigare. 
Styrelsen har under en tid haft dialog med Telia om detta som fortfarande utreder vad detta kan bero på. 
Det har diskuterats byte av routrar men det senaste som framkommit är att det finns några så kallade ”buggfixar” som vissa kunder kan beröras av vad gäller den nya Sagemcom routern som påverkar funktionaliteten. 
Dessa måste testas och utredas internt av Telia först innan de kan skicka ut en uppdatering till oss kunder. En förhoppning från deras sida är att detta ska vara klart och utrett till årsskiftet och att en uppdatering ska kunna erbjudas till de som upplever problem med routern. 
Skulle någon uppleva att problemet är akut och att funktionaliteten är ohållbar så vänligen hör av er till Telia i första hand telefonnummer 90200 alternativt till någon av oss i styrelsen så ska vi se på alternativa lösningar. 
Hälsningar Västra Färgelanda Fibers styrelse