Informationsbrev 2

Nu gräver vattenfall ned el-kabel och slang för fiber på etapp 1 mellan Martorp och Kronogården.

Så här fint blir det efter kabelförläggningen