Föreningsstämma

På extrastämman den 30 oktober flaggade vi för en stämma den 28  november.

OBS Inställd
På grund av försening med information om bidrag från region och kommun.

Det andra beslutet om stadgeändring och ordinarie årsstämma kommer att hållas den 16 januari 2013.
Kallelse skickas i mellandagarna.