Arbete på egen tomt

Föreningen förlägger fiberslangen fram till tomtgräns.

Vill Ni ha hjälp med arbete på tomten (grävning, borra hål i väggen) kan vår entreprenör Ted Flink GT göra detta.
Ladda ned blanketten nedan och fyll i Era önskemål.
Lämna ifylld blankett till Ted Flink GT på start upp mötena eller skicka till:
Ted Flink GT
Fjällsäter 6
458 96 HÖGSÄTER

Arbete på egen tomt

Kostnaderna för arbetet framgår av blanketten